DEFINISI BANDAR

Definisi Bandar ialah....

Read More

PENENTUAN HAD SEMPADAN BANDAR

Terdapat 2 konsep Penentuan Had Sempadan Bandar iaitu

Read More

HIERARKI BANDAR

5 Hierarki Bandar iaitu

Read More

PEMANTAUAN TINDAKAN-TINDAKAN DPN2

Terdapat 62 Strategi dan 113 Tindakan dalam DPN2

Read More

SELAMAT DATANG!

Selamat datang ke laman sistem pemantauan Dasar Perbandaran Negara ke 2. Maklumbalas dari pihak Tuan/Puan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.